Liên kết

Bây giờ bạn có thể thanh toán các khoản phí liên kết giáo phận trực tuyến ngay tại đây.

Liên kết thành viên và lệ phí

2020 Phí khu vực 2: $ 100,00

Ngày đáo hạn: 30 tháng 6 năm 2020

Mỗi Phong trào Cursillo Archidiocesano và Diocesano trong các nhóm ngôn ngữ khác nhau được yêu cầu nộp cho Ban Thư ký Cursillo Khu vực 2 để giữ được vị thế tốt. Lưu ý rằng phí liên kết khu vực 2 đã không được tăng trong một số năm. Nó vẫn còn $ 200,00 cho năm 2020. Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về liên kết Vùng 2 của mình, hãy liên hệ với Điều phối viên Vùng 2 để biết ngôn hôn.

LƯU Ý: Các khoản phí của Vùng 2 khác với các khoản phí Quốc gia, được lập hóa đơn và thu thập riêng bởi Trung tâm Cursillo Quốc gia. Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về các khoản phí của Trung tâm Cursillo Quốc gia, hãy liên hệ trực tiếp với họ tại nationalcursillo.center@verizon.net.

Thanh toán trực tuyến

  Thanh toán bằng séc, qua thư

  Vui lòng thực hiện séc của bạn phải trả cho: Cursillos de Cristianidad – Khu vực 2

  Hãy chắc chắn rằng bạn chỉ định tên của Tổng giáo phận và Nhóm ngôn ngữ của bạn trên dòng ghi nhớ của séc để bạn nhận được tín dụng phù hợp.

  Vui lòng điền vào mẫu dưới đây và gửi với séc của bạn trong một phong bì để:

  Carmen Oliva

  3308 Calle Floral,

   Silver Spring, MD 20902

  Để lấy Biểu mẫu đăng ký, vui lòng en màn hình và cắt bỏ biểu mẫu trên các đường chấm chấm. ————————————————– ————————————————– ————————————————– ————————————————– ——————————————–

  Cursillo Vùng 2 Phí liên kết $ 200,00

  Kèm theo là phí Liên kết khu vực 2 cho năm 2020 cho Tổng Giám mục / Giáo phận của ngày. _____________________________

  Tên người nộp khoản thanh toán: __________________________________________________________

  Địa chỉ nhà: ____________________________________________________________________________________

  Số điện thoại: ______________________________________________________________________________

  Địa chỉ email: ______________________________________________________________________________

  Nhóm ngôn ngữ: Tiếng Anh Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt Hàn Quốc (Círculo uno)

  ————————————————– ————————————————– ————————————————– ————————————————– ——————————————–